Noticies

01/02/2023
La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022, ha concedit a l'...
27/01/2023
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera la subvenció: Beneficiari: Ajuntament de la Galera Concepte: despeses corrents Pressupost elegible: 50.000,00 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 50.000,00 euros
14/12/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2022, ha concedit una subvenció de 42.933,83 per l'actuació denominada " Construcció d'un dipòsit d'aigua per omplir cubes d'ús agrícola". Aquesta subvenció, que representa el 95% del pressupost total, ha permés la...
13/12/2022
Ha sortit publicada al DOGC, dia 9 de desembre de 2022, núm. 8809, la RESOLUCIÓ per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l'àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de comerç, emmarcat en el Component 13, impuls a la PIME, en la...
25/11/2022
Avui 25 de novembre , es commemora el Dia Internacional per a l'Eliminació de la violència vers les dones Aquest dia commemorem la data en què es produí el violent assassinat de tres germanes, activistes polítiques, en mans de la policia secreta de la dictadura de la República Dominicana al 1960...
04/10/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc del romanent del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2017, ha aprovat el següent subvenció per a l'Ajuntament de la Galera: Nom de l'actuació: Renovació de l'enllumenat públic fase 2 Pressupost elegible: 146.136,90 € % concessió: 47,75% Subvenció: 69.780,74 €
15/09/2022
La Diputació de Tarragona, en el marc de l'Ecatàleg per la contractació d'actuacions culturals, ha concedit a l' Ajuntament de la Galera els següents ajuts per les actuacions que s'enumeren: - FESTA IMAGINA RÀDIO: 7.080,00€ - GRUP DE TEATRE TERRA BAIXA AMPOSTA: 1.200,00€
30/07/2022
El Servei Català de Trànsit ens ha fet arribar uns cartells informatius de mobilitat personal (VMP) Són de gran utilitat en les tasques d’informació a les persones usuàries d’aquest tipus de vehicle en els municipis del nostre territori. Els podreu visualitzar aquí:
19/07/2022
L'Ajuntament de la Galera, en el marc del PLA ÚNIC D'OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) per al període 2020- 2024, ha rebut un ajut de 159.179,4 euros per l'actuació CANALITZACIÓ DEL BARRANC DE LA GALERA- FASE 2, distribuïts de la següent forma: - Línia Inversions: 39.179,40 euros - Línia...
06/07/2022
L'Ajuntament de la Galera, ha presentat la candidatura de la Galera per al millor Poble Cultural de l’Any. Hi havia la possibilitat de presentar-se a diferents categories: Poble Agrícola, Poble Tecnològic, Poble Cultural i Poble Marítim. Tot i que es fa esment a la importància de l'agricultura, el...

Pàgines