Organització

EL PLE:

El Ple municipal està format per 7 membres:

RAMÓN AGUSTÍN MUÑOZ VERGE (Alcalde)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

ALICIA ACCENSI SOLÉ (1r tinent d'alcalde)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

ALBA MIRÓ BALADA (2n Tinent d'alcalde)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

JUAN DIEGO MONFORT PONS (Regidor)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)

PIERRETTE VENDRELL BELTRÁN (Regidora)
Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT )

MARIA ESTER MARTÍ ACCENSI
Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

CLAUDI VERGE VILLARROYA
Esquerra Republicana de Catalunya- Acord Municipal (ERC-AM)

EQUIP DE GOVERN

L'equip de govern està format per 5 membres:

RAMÓN AGUSTÍN MUÑOZ VERGE
Alcalde

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
Governació – Relacions amb entitats 
Contacte: alcaldia@galera.cat

ALICIA ACCENSI SOLÉ
1r tinent d'alcalde

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
Hisenda, Urbanisme i Habitatge, Treball, Afers Socials i Famílies
Contacte: accensi.sole@gmail.com

ALBA MIRÓ BALADA
2n Tinent d'alcalde

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
Participació Ciutadana, Festes, Ensenyament i Llar d’infants
Contacte: albamirobalada@gmail.com

JUAN DIEGO MONFORT PONS
Regidor

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT)
Esports, Equipaments i Serveis, Sanitat i Camins
Contacte: diegomonfortpons@gmail.com

PIERRETTE VENDRELL BELTRÁN
Regidora

Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT )
Medi ambient, Dinamització econòmica, Cultura i Joventut
Contacte: pierrettevendrell@yahoo.es