Convocatòria de personal

BORSA DE TREBALL DE SOCORRISTES

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 3 de març de 2020 s’han publicat
les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de socorristes
per a la piscina municipal.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 1 d’abril de 2020.

Podeu consultar les bases de la convocatòria, així com descarregar l’imprès de
sol·licitud, a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat de convocatòries de
personal.

BORSA DE TREBALL DE PEÓ-NETEJA D'EDIFICIS

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona de 3 de març de 2020 s’han publicat
les bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de socorristes
per a la piscina municipal.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el dia 1 d’abril de 2020.

Podeu consultar les bases de la convocatòria, així com descarregar l’imprès de
sol·licitud, a la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat de convocatòries de
personal.