Urbanisme

Podreu saber també, com fer les vostres consultes a l'arquitecta municipal a l'Ajuntament de la Galera:

Inés Aquilué Junyent

Horari: dimarts de 10:00h a 14:00 (Un cop cada 15 dies)

Telèfon: 977 71 83 39

Enllaços directes amb tota la informació:

Normativa urbanística

Estudi geològic

Estudi d'inundabilitat 

Informe de participació

Correcció_d'errades

Plànol ordenació SNU 01

Plànol ordenació SNU 02

Plànol ordenació SU 01

Plànol ordenació SU 02

Ortofotomapa 01

Ortofotomapa 02