Contacte

- Paula Zaragoza Rosa (secretària-interventora de l'Ajuntament de la Galera)

Correu electrònic: paulazaragoza@galera.altanet.org

AJUNTAMENT DE LA GALERA
CARRER SANT LLORENÇ, 36
43515 LA GALERA (TARRAGONA)

TELÈFON: 977 718 339
FAX: 977 718 538

Subscriure a