Ajuntament

L’ajuntament és la institució local que té per funció el govern i l'administració dels interessos del veïnat d'un municipi. Actualment té caràcter electiu.

Els principals òrgans d'un ajuntament són:

- El Ple de l'ajuntament format per un nombre determinat de regidors que són elegits en unes eleccions pels veïns majors d'edat del municipi per un període de 4 anys.

- L'alcalde o batlle que és qui presideix l'ajuntament i n'és la màxima direcció política, representativa i director de personal que és elegit pels regidors del Ple d'entre els seus membres.

 

Benvinguts/des a la web de l’Ajuntament de la Galera.
La corporació municipal, 2023-2027, s'organitza de la següent manera:
AJUNTAMENT DE LA GALERA C/ Sant Llorenç, 36 43515 La Galera (Tarragona) Tel: 977 71 83 39 e-mail: aj.galera@galera.cat
Tràmits disponibles
Aquí podreu consultar les convocatòries de personal que es promouen des de l'Ajuntament de la Galera
Aquí podreu consultar les normes urbanístiques del municipi amb deteniment.
Agència de Desenvolupament Local de l'Interior del Montsià (ADELIM) Què ès? Què es pot fer?
Treballadora social
L'Ajuntament de la Galera, disposa d'un/a tècnic/a de joventut compartit.
Accès a la Intranet
Subscriure a