AJUTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019

03/03/2020 Actualitat

AJUTS DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019

La Diputació de Tarragona, en el marc del PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2019, ha concedit els següents ajuts a l'Ajuntament de la Galera:
 
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: Arranjament del Camí dels Rulls
Pressupost Elegible: 22.554,57 euros
% concedit: 46,48%
Import concedit: 10.484,00 euros
 
 
Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 31.452,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 31.452,00 euros