Noticies

25/02/2020
Des del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, la Secretaria d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran , han concedit a l'Ajuntament de la Galera , en el marc de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019 previstes a l'Ordre PRE/108/...
13/02/2020
Subvencions a Ajuntaments, altres ens locals per activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona 2019: 12,000 euros

Pàgines