Subvencions Diputació de Tarragona 2019

13/02/2020

Subvencions Diputació de Tarragona 2019

Subvencions a Ajuntaments, altres ens locals per activitats culturals i d'interès ciutadà de caràcter singular i no previstes a la resta de convocatòries anuals de la Diputació de Tarragona 2019: 12,000 euros