SUBVENCIONS, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL.

08/04/2021

SUBVENCIONS, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS O PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL.

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per a inversions en equipaments municipals d'interès ciutadà i edificis singulars o patrimonials i de valor cultural, convocatòria 2019, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera la subvenció que s'adjunta:

 

Concepte: Millores Centre d'Interpretació de la Terrissa
Pressupost elegible: 2.050,95 euros
% concedit: 90,00%
Import concedit: 1.845,85 euros