SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A AJUNTAMENTS I ALTRES ENS LOCALS PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES I PER L'IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DELS EFECTES DE LA COVID 2019

10/03/2021

SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A AJUNTAMENTS I ALTRES ENS LOCALS PER A ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES I EDUCATIVES I PER L'IMPACTE I LES DESPESES JA REALITZADES DERIVADES DELS EFECTES DE LA COVID 2019

La Diputació de Tarragona, en el marc de subvencions a ajuntaments i altres ens locals de la demarcació de Tarragona, d'acord amb la convocatòria per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID 2019, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera els següents ajuts:

Concepte: Activitats educatives
Pressupost elegible: 1.650,03 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.650,03 euros

Concepte: Activitats esportives
Pressupost elegible: 605,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 605,00 euros

Concepte: Activitats culturals
Pressupost elegible: 2.500,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 2.500,00 euros