SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

20/04/2021

SUBVENCIONS PER AL PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS CURS 2019-2020

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per al Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals curs 2019-2020, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera el següent ajut:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte subvenció: Llar d'infants "El Gat Galeret"
Data acord concessió: 23-03-2021
Pressupost elegible: 2.940,00 euros
Import concedit: 2.940,00 euros
% subvenció sobre pressupost elegible:100,00%