SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA, PER A L'ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A UNA FUTURA SALA DE VETLLES

17/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA, PER A L'ADQUISICIÓ D'UN IMMOBLE PER A UNA FUTURA SALA DE VETLLES

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2020, ha aprovat una subvenció a l'Ajuntament de la Galera pel següent concepte:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Adquisició immoble per a futura Sala de vetlles
Pressupost Elegible: 27.031,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 25.680,21 euros