SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

01/02/2023

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i altres ens dependents, de la demarcació de Tarragona, per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular, convocatòria 2022, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera el següent ajut:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: Activitats culturals La Galera 2022
Pressupost elegible: 5.136,59 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 3.616,39 euros