SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

26/01/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA MUNICIPAL DEL MEDI AMBIENT PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

El Servei d’Assistència Municipal del Medi Ambient de la Diputació de Tarragona ha concedit per l’anualitat 2020, les subvencions que a continuació s’enumeren:


Concepte: Reducció d’espècies plaga
Pressupost Elegible: 1.781,44 euros
Pressupost mínim a executar: 793,28 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 753,61 euros

Concepte: Aigua
Pressupost Elegible: 2.364,76 euros
Pressupost mínim a executar: 2.143,89 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.036,70 euros

Concepte: COVID Salut Pública
Pressupost Elegible: 11.527,59 euros
% concedit: 97,13%
Import concedit: 11.196,46 euros