SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

22/12/2020

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions del Pla d'Acció Municipal per l'anualitat 2020, ha concedit una subvenció amb les característiques que es detallen a continuació:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Arranjament i pavimentació del Camí de Cantallops
Pressupost Elegible: 44.824,53 euros
% concedit: 55,42%
Import concedit: 24.842,52 euros