SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

18/02/2021

SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, DEL PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL PER L'ANUALITAT 2020, A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal (PAM) per l'anualitat 2020, ha concedit una subvenció per finançar les següents accions:

Concepte: Despeses corrents
Pressupost elegible: 50.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 50.000,00 euros

Concepte: Arranjament i pavimentació del Camí de Cantallops
Pressupost elegible: 44.824,53 euros
% concedit: 55,42%
Import concedit: 24.842,52 euros

Concepte: Adquisició immoble per a futura sala de vetlles
Pressupost elegible: 27.031,81 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 25.680,21 euros