PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS

17/09/2020

PROGRAMA EXTRAORDINARI D'AJUTS, DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER AL FUNCIONAMENT DE LES LLARS D'INFANTS PÚBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL I DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL EN ESCOLES RURALS

La Diputació de Tarragona, en el marc del Programa extraordinari d'ajuts per al funcionament de les llars d'infants públiques de titularitat municipal i de primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, curs 2018-2019, ha aprovat una subvenció de cinc mil dos-cents vuitanta-cinc euros (5.285,00€) per l'actuació que es resumeix a continuació:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Llar d'infants "El Gat Galeret"
Pressupost Elegible: 20.624,63 euros
% concedit: 25,62%
Import concedit: 5.285,00 euros