INFORMACIÓ TAXA RESIDUS

04/09/2020

INFORMACIÓ TAXA RESIDUS

El Ple de l’Ajuntament de la Galera (celebrat el 25 de juny de 2020) amb la voluntat de reactivar l’economia del municipi i alleugerir la càrrega tributària dels veïns en l’actual situació de crisi, ha acordat suspendre la vigència de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per recollida de residus, amb efectes des del dia 1 de juny fins el dia 31 de desembre de 2020, en compensació amb la despesa que no s'executarà corresponent a Festes Majors i Fira de la Terrissa.

Amb aquesta mesura tots els veïns gaudiran d’una rebaixa en la quota de la taxa per recollida de residus de l’exercici 2020, consistent en una minoració de gairebé el 60%. Els obligats al pagament de la taxa només faran efectiva la part proporcional dels primers 5 mesos de l’any, de forma que no es passaran a cobrament els 7 mesos restants.

El període d’ingrés voluntari de la taxa, que ha estat modificat, s’ha establert entre el 31 d’agost i el 2 de novembre de 2020, en el cas del pagament dels rebuts no domiciliats. Pel que fa als rebuts domiciliats, els càrrecs es produiran entre els dies 16 i 19 d’octubre de 2020.