FLEXIBILITZACIÓ DE L'ÚS DE LA MASCARETA

26/06/2021

FLEXIBILITZACIÓ DE L'ÚS DE LA MASCARETA

A partir del 26 de juny, i com a conseqüència de la millora dels indicadors epidemiològics i els avenços en la campanya de vacunació, es flexibilitza l’obligatorietat de la mascareta en espais públics a l’aire lliure:

- A l’exterior, per tant, la mascareta deixa de ser obligatòria sempre que hi hagi una distància interpersonal de, com a mínim, 1,5 metres entre persones que no pertanyin a la mateixa bombolla de convivència.

- Per contra, la mascareta continuarà sent obligatòria en espais tancats d’ús públic (biblioteques, teatres, sales de concerts, consultes mèdiques, etc.) i en espais tancats oberts al públic, com botigues, supermercats i establiments similars, per la qual cosa caldrà portar sempre la mascareta amb nosaltres si volem accedir a qualsevol espai tancat d’ús compartit.

- Recordeu portar sempre una mascareta amb vosaltres per a aquelles situacions en les quals el seu ús és encara obligatori.

Més informació: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/ciutadania/prevencio/flexibilitzacio-us-mascareta/

 

Es pot veure amb més deteniment al següent cartell: