DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA DE 5 LLOCS DE TREBALL

25/02/2020

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. CONVOCATÒRIA DE 5 LLOCS DE TREBALL

La Diputació de Tarragona obre convocatòria de 5 llocs de treball per a tasques de condicionament d'àrees i espais públics de les zones urbanes que requereixen manteniment que inclogui treballs de ram de paleta i pintura. Aquest pla tindrà una durada de 6 mesos no prorrogables, essent la data prevista d'incorporació al mes de juny.

Per optar a ocupar un dels llocs de treball cal complir els següents requisits:

- Estar inscrit/a a l'Oficina de treball de la Generalitat com a demandats d'ocupació no ocupats (DONO)

- No haver participat en un pla d'ocupació de la Diputació de Tarragona de les convocatòries 2018-2019

- Estar en possessió del nivell de català exigit a la convocatòria: Certificat de nivell bàsic-A2 (si no es disposa es farà una prova prèvia)

INSCRIPCIONS: DEL 24 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ DE 2020  a l'Oficina de Treball de la Generalitat d'Amposta (Carrer Agustina d'Aragó, 39 d'Amposta)

Més informació:

 http://www.dipta.cat/ca/serveis/rh-pao/peo-po-montsia-2020