Diputació de Tarragona. Concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019

29/09/2020

Diputació de Tarragona. Concessió de subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019

La Diputació de Tarragona, en el marc de la concessió de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics excepcionals 2019, ha concedit una subvenció a l'Ajuntament de la Galera pel següent concepte:

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Municipi: La Galera
Concepte: Arranjament del camí de les Voltes
Pressupost Elegible: 53.042,33 euros
Pressupost mínim a executar: 52.631,58 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 50.000,00 euros