Borsa de socorristes per a la piscina municipal

22/05/2020

Borsa de socorristes per a la piscina municipal

L'Ajuntament de la Galera informa als interessats en participar a la borsa de socorristes per a la piscina municipal, que el termini per presentar les sol·licituds finalitza el dia 4 de juny de 2020, inclòs, d'acord amb el Decret de l'Alcaldia núm. 2020-0000062, de 19 de maig, relatiu a l'aixecament de la suspensió de termes i terminis en el procediment per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes aquàtics, convocada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 6 de febrer de 2020.

El text íntegre del Decret es pot consultar al tauler electrònic de l'Ajuntament:

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=4306350006