ALERTA SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS. INFORMACIÓ ACTUALITZADA. SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

02/04/2020

ALERTA SANITÀRIA PEL CORONAVIRUS. INFORMACIÓ ACTUALITZADA. SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

Des del Servei d'Ocupació de Catalunya es facilita informació actualitzada de les mesures per encarar la situació d’emergència causada pel COVID19. Us podeu adreçar a la pàgina web del SOC on podeu trobar informació adreçada a les entitats, ciutadania, i empreses, així com també un apartat de normativa on s’hi reflecteix tota la normativa aprovada en relació amb l’afectació del COVID-19:

Enllaç: https://bit.ly/2UBb4qK

També als següents enllaços podeu trobar informació sobre els ERTO i ERO elaborada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

Enllaç: https://bit.ly/3451nnB

Així com, també podeu trobar informació a la borsa de treball d’emergència COVID-19 per a cobrir les vacants dels centres assistencials públics o privats de Catalunya: https://bit.ly/345jJoB i la borsa de treball de la campanya agrària 2020: https://bit.ly/2wWIqYi