AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (PAM, Pla d'Acció Municipal 2017 i 2018) A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

15/09/2020

AJUTS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA (PAM, Pla d'Acció Municipal 2017 i 2018) A L'AJUNTAMENT DE LA GALERA

La Diputació de Tarragona, en el marc del Pla d'Acció Municipal 2017 i 2018, ha concedit a l'Ajutament de la Galera amb els ajuts que es resumeixen a continuació:

PAM 2017
Beneficiari: AJUNTAMENT DE LA GALERA
Municipi: LA GALERA
Concepte: RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE I
Pressupost elegible: 146.066,54
% concedit: 69,34%
Import concedit: 101.276,00€

PAM 2018
Beneficiari: AJUNTAMENT DE LA GALERA
Municipi: LA GALERA
Concepte: RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC. FASE I
Pressupost elegible: 146.066,54
% concedit: 25,66%
Import concedit: 37.487,21€