AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER RESTABLIR BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEORÒLOGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS DE 2020

14/07/2021

AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PER RESTABLIR BÉNS I SERVEIS MUNICIPALS AFECTATS PER FENÒMENS METEORÒLOGICS I ALTRES SITUACIONS EXCEPCIONALS DE 2020

 

La Diputació de Tarragona, en el marc de les subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020, ha concedit a l'Ajuntament de la Galera el següent ajut:

 

Beneficiari: Ajuntament de la Galera
Concepte: Reparació danys aiguats gener 2020
Pressupost Elegible: 8.893,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.448,82 euros